Equipaments 2

Equipaments 2

01 / 07 Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

08 / 13 Pavelló polivalent a Balaguer.

14 / 18 Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

19 / 21 Reforma aules Infantil del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

22 / 24 Reforma aules Infantil del CEIP de La Granja d’Escarp

25 / 28 Reforma aules Infantil del CEIP Joaquim Palacín de Bellvís

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ascensor panoràmic i condicionament de vestíbul a l’IEI. Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Pavelló polivalent a Balaguer.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Ampliació aules Primària del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Pompeu Fabra de Mollerussa.

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP de La Granja d’Escarp

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP de La Granja d’Escarp

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP de La Granja d’Escarp

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Joaquim Palacín de Bellvís

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Joaquim Palacín de Bellvís

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Joaquim Palacín de Bellvís

 • RAMON DOMENECH: Equipaments 2

  Reforma aules Infantil del CEIP Joaquim Palacín de Bellvís