Reforma i/o ampliació d’habitatges.

Reforma i/o ampliació d’habitatges.

01 / 06 Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

07 / 08 Reforma de local per habitatge unifamiliar a Alcarràs.

09 / 12 Reforma de dos habitatges a Benés. Casa Nadal-Miró

13 / 14 Reforma d’habitatge i accés a Alcarràs. Casa Jové

15 / 17 Reforma i ampliació de local per habitatge. Casa Aixalà

18 / 23 Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

24 / 28 Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

29 / 31 Ampliació d’un habitatge a Alcarràs. Casa Sans

32 / 36 Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

37 / 50 Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

51 / 57 Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

58 / 65 Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

66 / 69 Rehabilitació de façana a Castellnou de Seana. Casa Galitó

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Raïmat. Casa Mas

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de local per habitatge unifamiliar a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de local per habitatge unifamiliar a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de dos habitatges a Benés. Casa Nadal-Miró

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de dos habitatges a Benés. Casa Nadal-Miró

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de dos habitatges a Benés. Casa Nadal-Miró

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma de dos habitatges a Benés. Casa Nadal-Miró

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’habitatge i accés a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’habitatge i accés a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació de local per habitatge. Casa Aixalà

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació de local per habitatge. Casa Aixalà

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació de local per habitatge. Casa Aixalà

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma i ampliació d’habitatge. Casa Dolcet

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un apartament a Cambrils. Casa Mesalles

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Ampliació d’un habitatge a Alcarràs. Casa Sans

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Ampliació d’un habitatge a Alcarràs. Casa Sans

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Ampliació d’un habitatge a Alcarràs. Casa Sans

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’edifici per a dos habitatges a Alcarràs. Casa Solé

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma interior d’un habitatge a Alcarràs. Casa Jové

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Ruiz

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar a Alcarràs. Casa Badia

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Casa Caminal

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Rehabilitació de façana a Castellnou de Seana. Casa Galitó

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Rehabilitació de façana a Castellnou de Seana. Casa Galitó

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Rehabilitació de façana a Castellnou de Seana. Casa Galitó

 • RAMON DOMENECH: Reforma i/o ampliació d’habitatges.

  Rehabilitació de façana a Castellnou de Seana. Casa Galitó