Habitatge plurifamiliar.

Habitatge plurifamiliar. Nova planta.

01 / 04 Edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

05 / 06 Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

07 / 07 Edifici plurifamiliar amb 29 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

08 / 08 Edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i aparcament a Alcoletge.

09 / 10 Edifici plurifamiliar amb 17 habitatges i local a Lleida.

11 / 11 Edifici plurifamiliar amb 15 habitatges i aparcaments a Oliana.

12 / 12 Edifici plurifamiliar amb 14 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

13 / 13 Edifici plurifamiliar amb 31 habitatges i aparcament a Alcarràs.

14 / 15 Edifici plurifamiliar amb 20 habitatges i aparcament a Alcarràs.

16 / 20 Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

21 / 21 Edifici plurifamiliar amb 17 habitatges i aparcaments a Almacelles.

22 / 23 Edificis plurifamiliars amb 39 habitatges i aparcaments a Rosselló.

24 / 25 Edifici plurifamiliar amb 7 habitatges i locals a Alcarràs.

26 / 27 Edifici plurifamiliar amb 30 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

28 / 30 Edifici plurifamiliar amb 16 habitatges, locals i aparcaments a Alcarràs.

31 /31 Edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i locals a Alcarràs.

32 / 32 Edifici plurifamiliar amb 15 habitatges i aparcament a Alcarràs.

33 / 33 Edifici plurifamiliar amb 11 habitatges i aparcament a Alcarràs.

34 / 34 Edifici plurifamiliar amb 49 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

35 / 35 2 habitatges unifamiliars a Barruera.

36 / 36 7 habitatges unifamiliars en filera a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 10 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 29 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i aparcament a Alcoletge.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 17 habitatges i local a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 17 habitatges i local a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 15 habitatges i aparcaments a Oliana.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 14 habitatges, locals i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 31 habitatges i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 20 habitatges i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 20 habitatges i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 9 habitatges i aparcament a Lleida.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 17 habitatges i aparcaments a Almacelles.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edificis plurifamiliars amb 39 habitatges i aparcaments a Rosselló.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edificis plurifamiliars amb 39 habitatges i aparcaments a Rosselló.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 7 habitatges i locals a Alcarràs

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 7 habitatges i locals a Alcarràs

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 30 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 30 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 16 habitatges, locals i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 16 habitatges, locals i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 16 habitatges, locals i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i locals a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i locals a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 11 habitatges i aparcament a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  Edifici plurifamiliar amb 49 habitatges i aparcaments a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  2 habitatges unifamiliars a Barruera.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  7 habitatges unifamiliars en filera a Alcarràs.

 • RAMON DOMENECH: Habitatge plurifamiliar.

  4 habitatges unifamiliars en filera a Sudanell.